Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyelvtanulási eszközök

Nyelvtanulási eszközök

 

Nyelvtankönyv

Ósdinak és idejétmúltnak tűnhet egy-egy nyelvtankönyv használata, de annak, aki szereti jól begyakorolni a nyelvtani szerkezeteket, nagyon hasznos lehet. Rendkívül bő a piacon található választék. A két alap típus a nyelvtani magyarázatok nyelvezetében különbözik: vannak olyan nyelvtankönyvek, melyek magyar nyelven magyarázzák a nyelvtant és példamondataik (a fordítás miatt) még inkább segítik a világos megértést.

A nyelvtankönyvek másik típusa angol magyarázatokat tartalmaz, példamondatokkal. Ezek a könyvek haladóbb nyelvtanulóknak ajánlottak. Persze ezek megértéséhez az is szükséges, hogy a nyelvtanuló tisztában legyen a különböző nyelvtani kifejezések megfelelőivel. Emiatt én kezdettől fogva két nyelven tanítok nyelvtant. Így a diákok szinte észrevétlenül elsajátítják ezt a szókincset is és eleinte főleg passzív szókincsként, később viszont aktívan képesek használni ezeket a kifejezéseket is.

Hasznos kifejezések gyűjteménye

Utazáshoz szokták ajánlani ezeket a kis gyűjteményeket, sokszor kiejtési útmutatóval együtt. A mindennapi élethez szükséges legfontosabb mondatok találhatók meg bennük.

Szótár

Hosszú távon mindenképpen elengedhetetlen eszköz. Kezdőknek - akár még felsőfokú szintig is - megfelelő lehet a kisszótár, következő lépcsőfokként pedig az egynyelvű szótár ajánlható, amelyben az adott nyelven írják körül a szó jelentését. Különlegesen fontosak lehetnek a szakszótárak szakfordításhoz, és a gallicizmusokat tartalmazó szintén egynyelvű leíró szótárak is, amelyek a szavanként értelmetlen fordítást adó szólásokat, közmondásokat magyarázzák el. A nyelvtudásnak a legfelső szintjén van rájuk szükség.

Szókártyák

Névjegykártya méretű kártyákra lehet kifejezéseket írni, egyik oldalon magyarul, másik oldalon az idegen nyelvű jelentéssel, hogy aztán egész nap magunkkal vihessük a zsebünkben, és időnként rápillanthassunk. Lényege, hogy minél többször ránézzünk az adott szóra, kifejezésre, így segítve a bevésődést.

A nyelvvizsgára való felkészülést is segíti több, ma már kapható kártyacsomag, melyek jól kombinálhatók különböző feladatokkal is. De saját magunk is gyárthatunk ilyeneket a nehezebben megjegyzett szavakkal, kifejezésekkel. Ezek megtanulását egy-egy felírt példamondat is segítheti. Tényleg praktikusak a méretük miatt, ill. bármikor elővehetők, ha van öt percnyi időnk. Így megvalósítható a már korábban említett napi gyakorlás is. Tapasztalataim szerint diákjaim kedvelik ezeket a kártyákat, szívesen használják őket órákon és azokon kívül is.

Kazetták, CD-k, DVD-k

Nagyon hasznos és fontos eszközei a nyelvtanulásnak, főleg azoknak, akik sok időt töltenek autóban, vagy tömegközlekedési eszközön. Nagyon hatékonyak, ha valaki nyelvvizsga felkészülés részeként használja őket, mert sokat javul velük a hallás utáni megértés, az ember füle szinte rááll az idegen nyelvre. Minél többször hall egy-egy kazettát, annál több szót hall ki belőle, amiről esetleg korábban azt gondolta, hogy a beszélő lenyelte vagy elharapta a hangokat.

A korábbi orosz nyelvtanulós időszakhoz képest nagy előnye a mai nyelvtanításnak ill. tanulásnak, hogy ha akarjuk akár a csapból is folyhat a francia. Szinte kifogyhatatlan a hangos szövegek tárháza. Ebből a szempontból a DVD-k különleges helyet foglalnak el, mivel itt egyszerre több érzékszervünket is bevonhatjuk a tanulásba (köztudott tény, hogy minél több érzékszerv vesz részt a tanulási folyamatban, annál könnyebben és biztosabban rögződik a szó, kifejezés. Ezért kombináljuk sok, mozgásos feladattal a gyerekek nyelvtanítását például.). Diákjaim szívesen néznek filmeket francia nyelven, melyhez francia feliratozást párosítanak. De az is jó móka, ha francia hanghoz magyar felirat társul és így mi magunk "lektorálunk" egy filmet. Hajrá!

Újságok, magazinok

Az aktuálisan beszélt nyelvet lehet megismerni belőlük. Fontos, hogy szem előtt tartsuk: az újságírók nem nyelvészek, a használt szavak pedig időnként szleng kifejezések. Ma már olyan havonta megjelenő újság is kapható, melyhez CD-t is mellékelnek. Így sok újságcikk hallgatható is.

Internet

Az egyik legolcsóbb módja annak, hogy valaki az őt érdeklő témákról olvasson idegen nyelven. Érdemes nézegetni a célország híroldalait, ahol valószínűsíthető, hogy "szépen írnak", vagyis helyesírási hibák nélkül. Ezeken a honlapokon sokszor nyelvtani oldalak, ill. kifejezéseket magyarázó részek is találhatók. Ilyen például a TV5 honlapja.

Kétnyelvű könyvek

Az egyik oldalon idegen nyelven, a vele szemközti oldalon pedig magyarul olvashatunk egy-egy szépirodalmi művet az ilyen könyvekben.

Egynyelvű egyszerűsített nyelvezetű könyvek

A legnagyobb sikerélményt adó könyvek, amelyek akár veretes irodalmi művek egyszerűsített változatai is lehetnek. A könyvön jelölik, hogy hányas szintű, hány szavas alapszókincset feltételez. Akár a kezdők is találnak maguknak könyveket néhány hónapos tanulás után. Diákjaimon veszem észre, mennyire lelkesítő tud lenni, amikor egy-egy magyarul már jól ismert klasszikust "eredetiben is el tudnak olvasni".

Hangoskönyvek

A hangoskönyvek a teljes könyv felolvasott változatai. Nagyon hasznosak nyelvvizsga előtt állóknak, illetve a nyelvet nem túl gyakran használóknak, hogy nyelvtudásuk ne merüljön feledésbe.

Olvasás

Előfordul, hogy valaki szinte azzal kezdi a nyelvtanulást, hogy elolvas egy komolyabb regényt eredetiben. Aztán amire a végére ér, addigra – rengeteg szótárazással – nyelvtanilag és szókincsben is sokat fejlődik. Persze ez a legtöbbünk számára tortúra volna.

Ha az aktuális tudásodhoz mérten kissé nehéz szövegű könyvet olvasol, nem érdemes pillanatonként a szótár után kapkodni. Ez elveszi az olvasás élvezetét. Inkább igyekezz a szövegkörnyezetből kitalálni az ismeretlen szó vagy kifejezés jelentését; ha pedig nem megy, ne akadj fent rajta, hanem lépj tovább.

Ami gyakran szembejön veled, annak a jelentésére előbb-utóbb úgyis nagyjából rájössz, vagy eléggé felpiszkál ahhoz, hogy végül megnézd a szótárban.

Könnyített olvasmányok

Kaphatóak kifejezetten nyelvtanulóknak készült könyvsorozatok, melyek csökkentett szókincsű, de nyelvileg értékes olvasmányokat kínálnak különböző tudásszinten állóknak.

A néhányszáz szavas alapszint kis túlzással a pár napja angolul tanulók számára is alkalmas; innen a folyamatos fejlődéssel párhuzamosan újabb, már kevésbé egyszerűsített szintekre lehet lépni, egészen a 2500 szavas szókincsig.

Újságolvasás

Az újságok, napilapok nyelvezete túlságosan választékos és gazdag szókincsű a kezdő angoltudáshoz mérten, de még középhaladó szinten is meg tud “izzasztani”.

Beszédértés

Anyanyelvi környezet

A legintenzívebb gyakorlásra az eredeti nyelvi környezet nyújt lehetőséget. Ha máskor nem, egy-egy utazás során ebbe is belekóstolhatunk. Ilyenkor ugyanis kommunikációs feszültség lép fel. Magyarán: tétje van annak, hogy megérted-e a másikat és el tudod-e mondani, amit akarsz. Egy (nyelv) iskolai számonkérésnek messze nincs ugyanekkora fontossága, feszültsége – így kevésbé ösztönző.

Lomb Kató (a nyelvtanulás néhány éve elhunyt népszerűsítője és lelkes művelője) egyik módszere volt, hogy külföldön járva bement templomba misét hallgatni – ugyanis a lassú, kántáló szöveg alacsonyabb tudásszinten is érthető lehet.

Fülelés

Buszon, villamoson utazva diszkréten külföldi turisták mellé húzódva is lehet hallgatózni. Ez a tankönyvek hanganyagainál érdekesebb gyakorlás, hiszen élő és aktuális mondanivalót hallhatsz – de túl esetleges ahhoz, hogy erre építs.

Nyelvi klubok

Rendszeresebb és kiszámíthatóbb egy olyan nyelvi klub, ahol magas szinten álló vagy akár anyanyelvi beszélőkkel van lehetőség diskurálni. Ez viszont kényelmetlen tud lenni akkor, ha az ember még nem érzi igazán alkalmasnak magát arra, hogy franciául kommunikáljon.

Hanganyagok útközben

Utazás közben még a legelfoglaltabb nyelvtanulónak is juthat ideje francia hanganyagok meghallgatására. Sajnos gyalog közlekedve a város és a tömegközlekedés zaja miatt ez frusztráló tud lenni főleg kezdő, kevésbé gyakorlott fülű tanulók számára. Az autó viszonylagos csendje, nyugalma ugyanakkor kedvező környezetet jelent a nyelvkönyvhöz tartozó audio-anyagok, internetről letöltött vagy rádióból felvett műsorok lejátszására.

Mobiltelefon = mobil nyelvgyakorlás

A modern mobilok (okostelefonok) nyújtotta lehetőségeket kihasználva alkalom nyílik a rugalmas, folyamatos, kis adagokban történő tanulásra.

Egyfelől feltölthetőek a telefonra mp3-formátumú nyelvi hanganyagok, amelyek a fent említett nehézség (környezeti zaj) ellenére is sok helyütt használhatóak gyakorlásra – csak törekedjünk arra, hogy ne teljesen ismeretlen új anyagot, hanem otthon, nyugodt körülmények között már feldolgozott, megértett szövegeket hallgassunk.

Másrészt elérhetőek mobilra letölthető ingyenes szótárak: akár egynyelvű francia szótár, akár francia és magyar modulból összerakott francia-magyar szótár. Ennek segítségével a nap bármely 5-10 perces üresjárata (pont elment a busz; várni kell a rendelőben, vagy párunkra vásárlás közben stb.) kihasználható a szótanulásra vagy begyakorlásra.

A nyelvtanulók egyik leggyakoribb – amúgy hamis – kifogása az időhiány; a mindig nálunk lévő és előkapható mobiltelefon ennek áthidalásában segít, hiszen bárhol és bármikor lehetőséget kínál a nyelvtudás kis lépésekben történő fejlesztésére.

Tévé és rádió

Otthon is lehet francia nyelvi környezetet teremteni rádióhallgatás vagy tévénézés segítségével.

Rádiózás

A rádió lehet egy jó öreg világvevő, amin behozható több francia rádió adása, de ma már kényelmesebb a jó minőségű internetes rádióadások hatalmas választékából keresni valami szimpatikusat. Akár a folyamatos francia nyelvű háttérrádiózás is hasznos lehet, hiszen ha csak félfüllel figyel oda az ember, már akkor is szokja a beszédtempót, a kiejtést, elcsíp egy-egy ismerős szót vagy kifejezést, megragad benne néhány gyakoribb beszédfordulat.

Híradó

Tévében főleg a híradók praktikusak, mert ezekben tisztán, jól érthetően beszélnek – és rendszerint olyan témákról, amelyek a magyar híradókból is ismerősek. Gyakran még a hírek megfogalmazásainak tipikus (mondhatni közhelyes) beszédfordulatai is hasonlóak, mint magyarul. Sikerélményt jelent ezeket felismerni és megérteni.

Filmnézés

Eredeti, franciául beszélő filmekkel inkább haladó szinten érdemes próbálkozni, mert ezekben – nem meglepő módon – cseppet sem törődnek a tiszta és jól érthető kiejtéssel. Különösen nem egy lövöldözés, autós üldözés vagy veszekedés során, miközben ordibálnak, suttognak, hadarnak vagy egymás szavába vágnak, ráadásul rengeteg szlenggel, utalásokkal és elharapott félmondatokkal.

Filmek közül éppen ezért eleinte egy-egy lassú folyású XIX. századi regényfeldolgozás könnyebben használható gyakorláshoz, mint egy pörgős akciófilm. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy szinkronizált filmek szinte mindig jobban érthetőek, mint az eredeti nyelven elhangzók. Tehát érdemesebb lehet olyan, eredetileg nem francia filmet venni DVD-n, ami tartalmaz francia szinkront is.

A DVD nagy előnye még az, hogy meg lehet állítani és visszatekerni, valamint feliratozás is beállítható. Ez utóbbi praktikus súgóként szolgál: bár nem szó szerint közli a filmben elhangzottakat, de a nehezebben érthető, fejtörést okozó szavak és kifejezések többnyire benne vannak.

Szintén találsz nyelvtanulással kapcsolatos hasznos gondolatokat és segítő ötleteket ezen a honlapon: nyelvmester.hu